„CENTRUM SPORTU REKREACJI I ROZRYWKI - SCOUT”

nr umowy: UDA-RPSL 03.02.01-00-043/10-00
Beneficjent: „Hotel Scout” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 2 356 426,30 zł
Wartość dofinansowania: 749 858,02 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

”Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plModernizacja bazy hotelowej Hotelu Scout w Częstochowie
do obsługi grup wycieczkowych oraz klientów biznesowych.
nr umowy: UDA-RPSL.03.01.01-00-032/12-00
Beneficjent: „Hotel Scout” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu : 424 079,40
Wartość dofinansowania : 199 972,40
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
” Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl