Częstochowa 42-200, ul.Drogowców 12
+48 34 361 56 62
hotel@scout.pl
Rezerwacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„CENTRUM SPORTU REKREACJI I ROZRYWKI – SCOUT”

nr umowy :  UDA-RPSL 03.02.01-00-043/10-00

Beneficjent :  „Hotel Scout” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 2 356 426,30 zł
Wartość dofinansowania: 749 858,02 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

” Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Modernizacja bazy hotelowej Hotelu Scout w Częstochowie
do obsługi grup wycieczkowych oraz klientów biznesowych.

nr umowy : UDA-RPSL.03.01.01-00-032/12-00
Beneficjent :  „Hotel Scout” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu : 424 079,40
Wartość dofinansowania : 199 972,40

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

” Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl